Εταιρικο Προφίλ

Η εταιρεία Γ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ELECTRONICS & COMMUNICATIONS ENTERPRISES) λειτουργεί από το 1968.

Το 80% των παραγόμενων προϊόντων προορίζονται για τον Δημόσιο τομέα και κύρια τις Ένοπλες Δυνάμεις. Σημαντικές πωλήσεις εξειδικευμένων συσκευών με ειδικές παραγγελίες διεκπεραιώνονται προς τον ιδιωτικό τομέα και την βιομηχανία. Για το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας μας εφαρμόζονται προγράμματα ποιοτικού ελέγχου και διαδικασίες ποιοτικής εξασφάλισης με έγκριση και χορήγηση πιστοποιητικών κυβερνητικού ελέγχου από το ΥΕΘΑ και τα Εργαστήρια της Εταιρείας ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ.Τα κυριότερα προϊόντα που παράγει η εταιρεία μας είναι:

 • Συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου ESM
 • Παρεμβολείς Ραδιοεπικοινωνιών (Jammers) για το Στρατό.
 • Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης κατευθυνόμενων βλημάτων και RADAR (ESM RECEIVERS) για το Στρατό.
 • Συστήματα αποπροσανατολισμού κατευθυνομένων βλημάτων RGPO/XEYE για το Στρατό.
 • Κεραίες ειδικού τύπου VHF/UHF/SHF.
 • Πομποδέκτες οχημάτων, φορητοί βάσεως HF-VHF-UHF.
 • Επαναλήπτες - Radio Links & Transpoder VHF-UHF-SHF
 • Συστήματα αναδιαβίβασης σημάτων τηλεπικοινωνίας
 • Ραδιοσημαντήρες MIL & MARINE.
 • Δέκτες κινδύνου watch marine.
 • Συσκευές αυτόματης εγγραφής σημάτων και DATA LOGER.
 • Εκπαιδευτικά συστήματα SIMULATORS
 • Οπτικοακουστικά εκπαιδευτικά συστήματα.
 • Μεταφραστικά συστήματα για συνέδρια
 • Ηλεκτροακουστικά συστήματα P.A. για πλοιία και κτίρια διοίκησης.
 • Συσκευές αυτόματης σηματοδότησης για το Σιδηρόδρομο.
 • Ηλεκτρονικά τροφοδοτικά - σταθεροποιητές - Inventers.