Προϊόντα

Συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου ESM

Παρεμβολείς Ραδιοεπικοινωνιών (Jammers) για το Στρατό.

Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης κατευθυνόμενων βλημάτων και RADAR (ESM RECEIVERS) για το Στρατό.

Συστήματα αποπροσανατολισμού κατευθυνομένων βλημάτων RGPO/XEYE για το Στρατό.

Κεραίες ειδικού τύπου VHF/UHF/SHF.

Πομποδέκτες οχημάτων, φορητοί βάσεως HF-VHF-UHF.

Επαναλήπτες - Radio Links & Transpoder VHF-UHF-SHF

Συστήματα αναδιαβίβασης σημάτων τηλεπικοινωνίας

Ραδιοσημαντήρες MIL & MARINE.

Δέκτες κινδύνου watch marine.

Συσκευές αυτόματης εγγραφής σημάτων και DATA LOGER.

Εκπαιδευτικά συστήματα SIMULATORS

Οπτικοακουστικά εκπαιδευτικά συστήματα.

Μεταφραστικά συστήματα για συνέδρια

Ηλεκτροακουστικά συστήματα P.A. για πλοιία και κτίρια διοίκησης.

Συσκευές αυτόματης σηματοδότησης για το Σιδηρόδρομο.

Ηλεκτρονικά τροφοδοτικά - σταθεροποιητές - Inventers.