Πιστοποιήσεις

Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ.