Σύστημα τηλεχειρισμού σταθμών ασυρμάτων και αναδιαβίβασης σημάτων επί πολεμικών πλοίων του ΓΕΝ