Παρεμβολέας Jammer για συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου της διεύθυνσης διαβιβάσεων (Δ.Δ/Β.)ΓΕΣ