Ηλεκτροακουστικά συστήματα ΡΑ για Στρατιωτικές εγκαταστάσεις και επί πολεμικών πλοίων